ข่าวประกวดราคา/ข่าวสอบราคา

ข่าวประกวดราคา/ข่าวสอบราคา
pdf
ประกวดราคาจ้างปรับขยายผิวจราจร.pdf
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงขยายผิวจราจรสาย นว.๑00๑ ต.เนินขี้เหล็ก-ต.บ้านไร่-ต.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ระยะทาง ๖.๗00 กิโลเมตร
pdf
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์สวนบัวเฉลิมพระเก.pdf
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์สวนบัวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง (รอบที่ 2)
pdf
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์สวนบัวเฉลิมพระเก.pdf
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์สวนบัวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 แห่ง
pdf
ประกาศสอบราคาซื้อพันธุ์บัวชนิดต่างๆ ในประเทศไทย.pdf
ประกาศสอบราคาซื้อพันธุ์บัวชนิดต่างๆ ในประเทศไทย จำนวน 50 ชนิด
pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนั.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง ตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
pdf
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ประกาศประกวดราคาจ.pdf
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ฯ
pdf
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ประกาศประกวดราคาจ.pdf
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคารจำนวน 1 หลัง
pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนนอนเยาวชน (ชาย-หญิง.pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเรือนนอนเยาวชน (ชาย-หญิง) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีทางอิเล้กทรอนิกส์
pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวในเข.pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ระยะทาง 2 กิโลเมตร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
pdf
ประกวดราคาจ้างจัดมหกรรมสินค้า การผลิต การแปรรูปผลิ.pdf
ประกวดราคาจ้างจัดมหกรรมสินค้า การผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
pdf
ประกวดราคาจ้างจัดงาน "มหกรรมข้าวกลุ่มจังหวัดภ.pdf
ประกวดราคาจ้างจัดงาน "มหกรรมข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ปี ๒๕๕๗ " ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1
^