จังหวัดอุทัยธานี อบจ.อุทัยธานีและเทศบาลเมืองอุทัยธานี กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญร่วมงาน
    โครงการฯ ปั่นสองน่อง ท่องสีเขียว ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 ดังนี้ 1.เส้นทางการปั่นจักรยาน ดังนี้ -เริ่มต้นที่วัดผาทั่ง
    เชิญทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรและชมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ในเทศกาลงานประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2555
    หาของอร่อย ๆ ทานกับ บรรยากาศสบาย ร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านหน้านั่งของจังหวัดอุทัยธานี
     โกตี๋ ข้าวมันไก่ ตั้งอยู่ที่ตลาดในตัวเมือง จ.อุทัยธานี
     วัดจันทาราม หรือวัดท่าซุง ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลน้ำซึม ห่างจาก อำเภอเมือง ประมาณ 5 กม.
     เป็นวัดเก่าตั้งอยู่เชิงเขาสะแกกรัง
     เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง มีอาณาเขตคลุมท้องที่ตำบลระบำ ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก
    เป็นวัดซึ่งอยู่ที่หุบเขา มีพระอุโบสถเป็นเรือนไทย 2 ชั้น สร้างวิจิตรงดงาม
     ในอดีตบ้านท่าซุงเป็นเมืองท่าที่สำคัญ เป็นประตูเข้าสู่จังหวัดอุทัยธานี
    รีสอร์ทตากอากาศท่ามกลางธรรมชาติและวิถีชีวิต ริมแม่น้ำ .. สะแกกกรัง
    ใช้เวลาในการเดินทางจากกรุงเทพฯ เพียง 2 ชั่วโมงครึ่งตามเส้นทางสายเอเซีย โรงแรมระดับ 5