ร้านอาหาร
กิตติโภชนา
ร้านนี้ เป็นร้านเก่าแก่ ของจังหวัด เปิดมาเกือบ ๕๐ ปีแล้ว จากรุ่นเตี่ย มาถึงรุ่นลูก ตอนนี้ รุ่นหลาน ก็เริ่มมาทำงานรับช่วงต่อ

เป็นร้านยอดนิยม ของคนกำแพง โดยเฉพาะโต๊ะจีน .. ประมาณว่า ถ้าคนกำแพงที่ได้ไปกินโต๊ะจีน ต้องมีสักครั้งที่ได้กินของร้านกิตติ ..
โทรศัพท์ :
055-711229
แฟกซ์ :
055-713320
ที่อยู่ :
287 ถ.วิจตร2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
Page View :
3048
Tag :
กิตติโภชนา
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode