ของฝาก
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ
หมู่บ้านมอญ หมู่ 1 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ ได้สืบทอดการปั้นเครื่องปั้นดินเผามากว่า 100 ปี สินค้าเป็นภาชนะ โอ่ง กระถาง ของประดับตกแต่งบ้านและสวน และของที่ระลึก เป็นหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ การเดินทางใช้เส้นทางนครสวรรค์-พิษณุโลก 2 กิโลเมตร สี่แยกที่สอง แยกซ้ายมือไปทางบ้านแก่งอีก 10 กิโลเมตร รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode