ของฝาก
น้ำผึ้ง
จากตัวเมืองนครสวรรค์-อุทัยธานี ระยะทางราว 10 กม.เศษ จะมีเพิงของชาวบ้านตั้งเรียงราย อยู่สองข้างทางขายรังผึ้ง (ผึ้งขนาดเล็กที่เรียกว่าตัวมิ้ม) และน้ำผึ้งซึ่งได้มาจากป่าแถบเขาทอง และเขาโยง หลังหมู่บ้านแถบนั้น
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode