ของฝาก
ผลิตภัณฑ์งาช้างแกะสลัก
เป็นงานหัตถกรรมของ อ. พยุหะคีรี มีตั้งแต่เครื่องประดับชิ้นเล็กๆ อย่างกำไล ตุ้มหู ไปจนถึงงานชิ้นใหญ่อย่างพระพุทธรูปหรืองาช้างทั้งกิ่งแกะสลัก
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode