มีขายตลอดปีที่ตลาดมอกล้วยไข่ รสชาติอร่อย
อ่านต่อ
กลุ่มกระดาษต้นกล้วย และผลิตภัณฑ์เส้นใยพืชบ้านเพชรนคร 144 หมู่ 21 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
อ่านต่อ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะน้ำโจนสามัคคี จัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2543 ซึ่งมีจำนวนสมาชิก 30 คน
อ่านต่อ
ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัด เป็นกล้วยเนื้อแน่น เปลือกบาง รสชาติหวานหอม ออกมากช่วงเดือน ก.ย.-พ.ย. แหล่งจำหน่ายแหล่งใหญ่อยู่ที่ตลาดมอกล้วยไข่ ริม ถ.
อ่านต่อ
แหล่งผลิตอยู่บนสองฝั่งถนนช่วง อ. พรานกระต่าย
อ่านต่อ