เทศกาล
ประเพณีลอยกระทงสาย
    บ้านหน้าผา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อใกล้วันที่จะมีพิธีลอยกระทงสาย ชาวบ้านหน้าผา จำนำกะลาที่เก็บสะสมไว้ตลอดทั้งปีมา ทำความสะอาด และตกแต่งด้วยกระดาษสีทำเทียนวางไว้กลางกะลาไม่ใส่ดอกไม้และธูปเทียนเหมือน กระทงทั่วไปเมื่อถึงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เวลา 18.00 น. ถึง 24.00 น.
    ชาวบ้านหน้าผาจะนำกระทงกระลาที่ได้เตรียมไว้จำนวนนับพันใบมาจุดเทียน แล้วปล่อยกระทงกะลาลงในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเริ่งตั้งแต่บริเวณหน้า ศาลเจ้าแม่หน้าผา อำเภอเมืองนครสวรรค์
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode