สถานที่ท่องเที่ยว
วัดถ้ำเขาวง
เป็นวัดซึ่งอยู่ที่หุบเขา มีพระอุโบสถเป็นเรือนไทย 2 ชั้น สร้างวิจิตรงดงาม พื้นที่โดยรอบตกแต่งอย่างสวยงามร่มรื่น ธรรมสถานถ้ำเขาวง เป็นสาขาที่ 13 ของวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี จาก ทั้งหมด 19 สาขา อาทิ เชียงใหม่ อุ้มผาง อังกฤษ อินเดีย เป็นต้น ธรรมสถานถ้ำเขาวงจัดสร้าง เมื่อปี พ.ศ.2530 มีพื้นที่ทั้งหมด 200 ไร่ พื้นที่โดยรอบเป็นภูเขาและป่าไม้ จุดเด่นของ ธรรมสถานถ้ำเขาวง คือ ศาลาอเนกประสงค์ ลักษณะทรงไทย 4 ชั้น สร้างด้วยไม้เกือบทั้งหมด บริเวณหน้าของศาลามีสระน้ำเลี้ยงปลาไว้เป็นจำนวนมาก รอบสระมี สวนหย่อม ทั้งไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ไม้ที่ใช้ทำศาลาเป็นไม้ที่ได้รับการบริจาคจากชาวบ้านและไม้เก่านำมาดัดแปลง เพื่อต้องการให้เห็นคุณค่าทางธรรมชาติ ธรรมสถานถ้ำเขาวง จะจัดให้มีการฝึกอบรม ธรรมะฝึกสมาธิให้กับ ผู้มีจิตศรัทธาเดือนละครั้ง
ที่อยู่ :
ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
Page View :
3500
Tag :
วัดถ้ำเขาวง, Wat Khao Wong, บ้านไร่, อุทัยธานี
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode