สถานที่ท่องเที่ยว
แหล่งน้ำมันสิริกิตต์
ตั้งอยู่ที่อำเภอลานกระบือ เป็นสัมปทานของบริษัทไทยเชลล์เอ็กซ์พลอเรชันแอนด์โปรดักชั่น เข้ามาทำการขุดเจาะน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติ โดยมีการผลิตในเชิงพานิชย์ตั้งแต่ปี 2525 เรียกน้ำมันดิบที่ขุดได้จากแหล่งนี้ว่า "น้ำมันดิบเพชร" และเป็นที่มาของคำว่า "โชติช่วงชัชวาล" เพราะเป็นความหวังแรกของขุมพลังงานของไทย
โทรศัพท์ :
055-731150 ต่่อ 6210
ที่อยู่ :
บริษัท ปตท.สผ. จำกัด ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
Page View :
3973
Tag :
แหล่งน้ำมันสิริกิตต์, Sirikit Oil Field, บริษัท ปตท.สผ. จำกัด, ลานกระบือ, กำแพงเพชร
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode