วัดคุณพุ่ม เดิมชื่อวัดหนองในดง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2463 ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองในดง ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร โดยหลวงพ่อเสือ ลูกศิษย์หลวงพ่อเงิน เดิมเป็นเพิงเล็กๆที่หลวงพ่อเงินใช้เป็นที่พักหรือค้างแรมเวลาเดินทางอยู่ห่างจากวัดท้ายน้ำ ราว 7ก.ม. ซึ่งชาวบ้านเห็นว่าหลวงพ่อเงินมาแวะพักบ่อยๆ จึงได้สร้างศาลาที่พักให้เป็นการถาวร และช่วงปลายอายุหลวงพ่อเงิน ชาวบ้านหนองในดงได้ร่วมกันสร้างวัดเล็กๆขึ้น และหลวงพ่อเงินได้ให้หลวงพ่อเสือลูกศิษย์มาจำพรรษาที่นี่ และพัฒนาเรื่อยมา จนวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2484 จึงได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา มีเจ้าอาวาสผ่านมาแล้ว 9รูป พระครูพิมลญาณประสิทธิ์(พระอาจารย์เยาว) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเป็นรูปที่10 ศาลาการเปรียญเดิมเป็นไม้หลังเล็กอายุ 70กว่าปี รวมทั้งพระอุโบสถหลังเก่า กุฏิสงฆ์ ชำรุดทรุดโทรม ผุพังไปตามกาลเวลา และประสบอุทกภัยน้ำท่วมเป็นเวลานานปี ครั้งละนานหลายเดือน เนื่องจากวัดตั้งอยู่ในที่ลุ่มและติดแม่น้ำ ห่างไกลความเจริญ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริพรรณวดีทรงโปรดพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้ดำเนินการซ่อมแซม ศาลาการเปรียญขึ้นใหม่ และให้ใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของชาวบ้านหนองในดงด้วย และพระราชทานนามว่าศาลาการเปรียญคุณพุ่ม ต่อมาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริพรรณวดี ทรงพระราชทานเปลี่ยนชื่อเป็นวัดคุณพุ่ม ให้เป็นวัดประจำพระองค์ พร้อมพระราชทานพระพุทธรูปประจำพระองค์ พระพุทธไตรย์รัตนโลกนาถ มาประดิษฐาน ณ วิหารด้วย เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาของประชาชน ยังความปราบปลื้ม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ที่อยู่ :
วัดคุณพุ่ม ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร
Page View :
7919
Tag :
วัดคุณพุ่ม, บางลาย, บึงนาราง, พิจิตร
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode