พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเงิน(วัดท้ายน้ำ)
บึงสีไฟ
วัดโพธิ์ประทับช้าง
วัดคุณพุ่ม
ไร่องุ่นชาละวัน
 1 2 > 
วัดคุณพุ่ม เดิมชื่อวัดหนองในดง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2463 ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองในดง ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จ.พิจิตร โดยหลวงพ่อเสือ ลูกศิษย์หลวงพ่อเงิน
อ่านต่อ
เที่ยวชมไร่องุ่น ชิมไวน์องุ่น ผลิตภัณฑ์นํ้าองุ่น แยมองุ่น นํ้ามะนาวจากมะนาวออสเตรเลีย ที่ปลูกเองในไร่ • องุ่นทําไวน์ จะมีผลองุ่นในช่วงพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ ของทุกปี •
อ่านต่อ
ตั้งอยู่ที่บ้านปลายห้วย หมู่ที่ 11 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร เริ่มต้นในปี พ.ศ.2537 นายวงษ์ เที่ยงอยู่ ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดแห่งนี้ จำนวน 2 ไร่เศษ
อ่านต่อ
หลวงพ่อเงินได้สร้างโบสถ์ที่วัดท้ายน้ำ 1 หลัง เป็นโบสถ์ไม้ทั้งหมดหลังคากระเบื้องดินเผา โบสถ์หลังนี้มีเกจิอาจารย์ที่เรืองเวทย์จากที่อื่น ๆ มาร่วมสร้างด้วย เช่น หลวงพ่ออินทร์
อ่านต่อ
รวบรวมเกี่ยวกับประวัติของหลวงพ่อเงินไว้
อ่านต่อ
ประวัติหลวงพ่อพิธ ศิษย์หลวงพ่อเงิน วัดฆะมัง ตำบลฆะมัง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นามเดิมของท่านคือ พิธ ขมินธกูล เกิดที่บ้านบางเพียร หมู่ 4 ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
อ่านต่อ
เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ ซึ่งเคยมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลถึง 12,000 ไร่ ลักษณะของบึงกว้างกลม คล้ายกะทะ แต่รีไปทางทิศตะวันตกเล็กน้อย ในปี 2521 กรมประมงได้จัดตั้ง
อ่านต่อ
มีลักษณะเป็นเมืองโบราณ ประกอบไปด้วย กำแพงเมือง คูเมือง เจดีย์เก่า ฯลฯ มีสวนรุกขชาติกาญจนกุมาร ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้มีต้นไม้ร่มรื่นหลายชนิดเหมาะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
อ่านต่อ
สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1067 เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ก่อนถึงวัดหิรัญญาราม หรือวัดบางคลาน
อ่านต่อ
ตั้งอยู่หมู่ 7 ตำบลหัวดง ทางตอนใต้ของตัวเมืองพิจิตรไปตามเส้นทางสายพิจิตร - ตะพานหิน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ผูกพัทธสีมาครั้งแรก พ.ศ.2468 มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่
อ่านต่อ
อุโบสถวัดห้วยเขนสร้างประมาณปี พ.ศ. 2456-2460 หลวงพ่อเงิน มาคุมการก่อสร้าง ช่วงนั้นเจ้าอาวาสคือ หลวงพ่อล้อมหรือพระครูพิทักษ์ศีลคุณ
อ่านต่อ
เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2244 ในสมัยสมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี(ขุนหลวงสรศักดิ์หรือพระพุทธเจ้าเสือ) พระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ณ
อ่านต่อ
หลวงพ่อเขียน ธมมฺรักขิโต วาจาท่านศักดิ์สิทธิ์ทั้งตลอดชีวิตที่ประพฤติปฏิบัติในทางกรรมฐาน โดยเคร่งครัดเฉพาะเวลาวิกาลแล้วมักจะนั่งสมาธิอยู่ค่อนคืนเป็นประจำ
อ่านต่อ
เป็นแหล่งรวมของฝากจาก 4 จังหวัด คือ พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร และ
อ่านต่อ
ตั้งอยู่ที่ตำบลโรงช้างทางทิศใต้ของตัวเมือง ติดกับถนนพิจิตร - สามง่าม - วังจิก (ใช้ทางหลวงหมายเลข 115 และทางหลวงหมายเลข 1068) ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 5
อ่านต่อ
ตั้งอยู่ที่ตำบลดงป่าคำ ตามเส้นทางสายพิจิตร-ตะพานหิน ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มีเจดีย์แบบลังกาซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีหินสีขาวซ้อนกันมองดูคล้ายช้าง
อ่านต่อ
สร้างเมื่อพ.ศ.2520 อาคารแบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ ด้านบนจะเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง ส่วนด้านล่างจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของพระยาโคตรบองซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “พ่อปู่”
อ่านต่อ
วัดแห่งนี้ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในจังหวัดพิจิตร ที่มีการจัดพิธีกรรมให้ลอดโบสถ์เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต แม้ในสถานการณ์ความวุ่นวายส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและจิตใจนั้น
อ่านต่อ
 1 2 >