ที่พัก
บ้านดินบารมี รีสอร์ท
ที่พักบรรยากาศดีดี ราคาประหยัด ในจังหวัดกำแพงเพชร
โทรศัพท์ :
081-4749885, 082-3978899, 055-799933
ที่อยู่ :
27/35 ม.2 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
Facebook :
www.facebook.com/pages/บ้านดิน-บารมีรีสอร์ท
Page View :
2746
Tag :
บ้านดินบารมี รีสอร์ท
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode