ที่พัก
ริมนทีโฮมสเตย์
ในอดีตบ้านท่าซุงเป็นเมืองท่าที่สำคัญ เป็นประตูเข้าสู่จังหวัดอุทัยธานี บริเวณปากแม่น้ำสะแกกรังเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา โอบล้อมด้วยแม่น้ำ 2 สาย มีธรรมชาติที่สวยงามมาก ชาวชุมชนบ้านท่าซุงมีอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง (ปลาแรด) หาปลาในลุ่มน้ำสะแกกรัง และแม่น้ำเจ้าพระยา ทำนา ทำไร่ ปลูกผัก ปลอดสารพิษ ปลูกดอกไม้ ทำสวน ความเชื่อของชุมชนจะมีศาลคุณตา คุณยาย ที่เก่าแก่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำสะแกกรัง
โทรศัพท์ :
081-4759921, 081 888
ที่อยู่ :
หมู่ 5 บ้านโรงน้ำแข็ง ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี
Page View :
6124
Tag :
ริมนทีโฮมสเตย์, ริมนที, โฮมสเตย์, อุทัยธานี, ปากแม่น้ำ,แม่น้ำสะแกกรัง, แม่น้ำเจ้าพระยา
comments powered by Disqus
อยู่ระหว่างการพัฒนา
QRCode